Från slott till koja

Arkitektur är konsten och läran om formgivning av byggnader och byggda miljöer.